Get In Touch

Corp.

+886-2-2555-3380

+886-2-2559-1515

info@chiafar.com

No. 83, Taiyuan Rd., Taipei, Taiwan

  Production Sites

  幼獅廠
  +886-3-464-1088

  No. 15, Shi 1st Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan

  埔心I, II廠
  +886-3-496-3029

  No. 5, Sec. 2, Youshi Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan

  埔心III廠
  +886-3-496-3029

  No. 20, Sec. 2, Qingnian Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan